Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is een krachtige methode om onzichtbare patronen en informatie aan het licht te brengen. Op deze manier is het mogelijk om snel door te dringen tot de essentie van een organisatievraagstuk.

Hoe werkt een organisatieopstelling?

Organisatieopstellingen vinden meestal plaats in een groep. De opdrachtgever brengt zijn/haar probleem in. Intuïtief worden er groepsleden uitgekozen, die tijdens de opstelling de rol van representant op zich nemen. Zij vertegenwoordigen delen van de organisatie, elementen, producten of diensten of b.v. werknemers van de organisatie. Ze geven vanuit die plek informatie over onbewuste zaken.

Voor welke vragen kan een organisatieopstelling verhelderend werken?
 • Ziekteverzuim
 • Sluimerende conflicten
 • Wat maakt dat er geen vertrouwen is?
 • Omgaan met verantwoordelijkheid en taken
 • Waarom loopt een product of dienst niet?
 • “Iets” wil maar niet lukken
 • Nieuwe ontwikkelingsvragen
 • Vragen rondom leiderschap
 • Problemen met besluitvorming
 • Verouderde bedrijfscultuur
 • Alsmaar willen vernieuwen
 • Vraagstukken rondom financiën
 • Etc.