Re-integratiediensten

JOBCOACHING

De Omslag Maken heeft zich gespecialiseerd in drie vormen van jobcoaching:

Coaching om het functioneren te verbeteren.

Inzicht hebben in en bewustwording van de specifieke kwaliteiten waarover ieder beschikt en deze omzetten in concreet handelen. Denk hierbij aan: Communicatieve vaardigheden versterken, contact maken en houden, kwaliteiten kennen en durven inzetten, aansluiting vinden en houden met collega’s, eigen stem laten horen, eigen inbreng verhogen, omgaan met werkdruk, omgaan met autoriteit.

Vastlopen in  huidige werk.

Wanneer de huidige werksituatie om welke reden dan ook geen voldoening of perspectief meer biedt, beschikken wij over uitstekende methodieken om achter je (werkelijke) drijfveren te komen. Je krijgt handvatten om je eigen perspectief te creëren.

Re-integratie.

Terugkeren in eigen of ander werk na ziekte of voor mensen die langdurig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. De (toekomstige) werknemer bevindt zich in een krachtenveld van verschillende instanties en belanghebbenden. Tegelijkertijd speelt zich een proces van acceptatie en erkenning af  om te  leren omgaan met de nieuwe situatie. Wij richten ons op de actuele situatie van de cliënt en zoeken gezamenlijk naar de best mogelijke oplossingen.