Privacy statement

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen
Je bezoekt onze website www.de-omslagmaken.nl voor informatie. Bij nadere interesse doe je een aanvraag voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter. Onze privacyverklaring is ten alle tijden inzichtelijk via onze website en/of kan worden nagezonden via de E-mail.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Dat zijn ook waarden die wij willen uitstralen met onze website (eenvoudig, open, helder, verbindend).

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Als je een kennismakingsgesprek aanvraagt via de button naar het contactformulier, gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, worden je persoonsgegevens verwerkt: naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, evt. bedrijfsnaam (de bedrijfsnaam valt niet onder persoonsgegevens) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel begeleidingstraject of groepsbijeenkomst). We gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die je per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt schriftelijk vastgelegd indien relevant.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • Snelstart: hierin worden je NAW-gegevens opgeslagen ten behoeve van de boekhouding.
 • Gemeente: NAW-gegevens worden via e-mail uitgewisseld i.v.m. met re-integratie- en WMO-trajecten/verslaglegging.
 • E-mail: mailverkeer naar en van derden via een versleutelde SSL-verbinding.
 • Zilliz: t.b.v. declaraties vanuit de WMO naar Vecozo en verslaglegging.
 • Wizzkid: t.b.v. facturatie en agendabeheer.
 • Vecozo: t.b.v. ontvangen van declaraties vanuit de VNG-app richting de gemeente.
 • CAK: t.b.v. verwerking voor eigen bijdrage geleverde dienst via WMO-traject.
 • Eduzon: via een beveiligde omgeving worden er gegevens uitgewisseld via Querentis en Joep t.b.v. urenregistratie.
 • Vos-Coaching: NAW-gegevens worden via e-mail uitgewisseld i.v.m. met re-integratie- en WMO-trajecten/verslaglegging.
 • De Verbinding Dienstverlening & Coaching: NAW-gegevens worden via e-mail uitgewisseld i.v.m. met re-integratie- en WMO-trajecten/verslaglegging.
 • Belastingadviseur/accountant: vanwege inzage in facturen met adresgegeven.
 • Websitehoster: voor opslag van gegevens uit contactformulier.

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Je gegevens zijn goed beveiligd
We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the Cloud’), onze computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Na de bepaalde termijn van bewaren worden alle persoonsgegevens vernietigd.

Toestemming
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, gaat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring. Daarmee geef je toestemming en dat is voldoende als verwerkersovereenkomst.

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn aangepast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wet).

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De Omslag Maken
Henk Modderman en Tineke Scheltinga
info@de-omslagmaken.nl