Algemene voorwaarden

  1. De Omslag Maken heeft integriteit en veiligheid van de cliënten hoog in het vaandel staan. We zijn ervaren in het begeleiden van veranderingsprocessen. Onze intentie is altijd om veilig de gewenste verandering met elkaar tot stand te brengen. De cliënten blijven echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Doel van veel veranderingsprocessen is juist om verantwoordelijkheid voor je zelf te (leren) nemen.
  2. De Omslag Maken garandeert dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de cliënten gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld. We hanteren hierin een zwijgplicht. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden zonder toestemming van cliënt.
  3. De Algemene voorwaarden van De Omslag Maken zijn van toepassing op ieder traject. U kunt de volledige versie van deze voorwaarden vinden op onze website. ( download PDF)
  4. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door De Omslag Maken aan te geven wijze en in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Download hier de algemene voorwaarden