Kindertolk® Tineke Scheltinga

WAT IS EEN KINDERTOLK?

Een kindertolk is een professionele hulpverlener die met behulp van de PresentChild methode heeft leren werken. PresentChild is net zo belangrijk als de uitvinding van de spiegel. Met een spiegel kunnen we onze buitenkant tot in detail zien. Kinderen zijn de beste spiegels die we als ouder kunnen krijgen, want via onze kinderen kunnen we onze binnenkant heel goed leren zien.

WANNEER VRAAG JE HULP AAN EEN KINDERTOLK?

Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, communicatieproblemen tussen jou en je kind , wanneer je kind een steeds terugkerende lichamelijke klacht heeft, die jou raakt of wanneer je kind veel huilt, vaak boos of angstig is, erg onzeker is, wanneer zindelijk worden niet lukt. Zo kunnen er tal van vragen of problemen rond je kind zijn waar je graag hulp voor wilt.

HOE WERK IK, ALS KINDERTOLK, DAAR DAN MEE?

Tijdens het intake gesprek vertel je mij het probleem wat speelt bij je kind . Terwijl jij vertelt schrijf ik jouw verhaal zo letterlijk mogelijk op en ga dit “vertalen” d.w.z. de tekst via een taalkundige interventie omvormen naar jouw leven.
Tijdens het tweede gesprek, het zgn. terugkoppelingsgesprek krijg je de boodschap van je kind zo nauwkeurig mogelijk terug. Je kind vertelt je namelijk heel zuiver hoe het met jou gaat, zowel in positieve als in negatieve zin en hierin vind je je eigen levenslessen. Wanneer je bereid bent om te luisteren naar het verhaal van je kind voor je leven, kan je kind loslaten wat jou zorgen baart.
In het derde en laatste gesprek, het zgn. follow-up gesprek ronden we het vraagstuk waarmee we begonnen zijn, professioneel af.

Voor uitgebreidere info zie: www.presentchild.com