De Wmo en het CAK. Zo werkt het in 2020.

  • 13 maart 2019
550 272 De Omslag Maken

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK heeft een animatie gemaakt. In de video “De Wmo en het CAK. Zo werkt het in 2020.” laten ze zien hoe de Wmo én de eigen bijdrage werkt. De video geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

  • Eigen bijdrage in 2020: maximaal € 19,00 per maand.
  • In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee.
  • Na 1 januari: brief met definitieve eigen bijdrage.

Link naar website